หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

Michel Foucault กับรัฐเสรีนิยมใหม่: วินัย/ วิชา และสภาวะปกติ/ สภาวะที่ผิดปกติ

 

ดำรงวิชาการ 3, 5 (ม.ค. - มิ.ย. 2547) หน้า 271-290

https://drive.google.com/open?id=0B39teI__InfYN1phZVN0UElXYWc

ได้รับไฟล์มาจากคุณ Pipat Pasutarnchat ขอบคุณค่ะ